Ek Jaam Wafa Ke Naam,
Ek Jaam Ulfat Ke Naam,
Ek Jaam Mohabat Ke Naam,
Ek Jaam Dushmano Ke Naam,
Ek Jaam Meri Jaan Ke Naam,
Aur Puri Botal Dosti Ke Naam.