Gum woh cheez hai
Gum woh cheez hai
Gum woh cheez hai
Jisse kagaz chipkaye jaate hain.